Veiligheidsopleidingen

terug Terug naar trainingen en opleidingen

OK Maritime verzorgt opleidingen op locaties door heel Nederland. Ook is het mogelijk om opleidingen aan boord te verzorgen. OK Maritime zorgt ervoor dat de leerstof en oefeningen zijn afgestemd op een specifiek maritieme situatie.

De opleidingen bestaan uit de basisopleidingen Eerste hulpverlener, Deskundige passagiersvaart en Ademluchtdrager. Deze duren allen 2 dagen.

Eerste hulpverlener

De basistraining eerste hulpverlener leidt op tot het officieel erkende certificaat EHV en is bedoeld voor bemanningsleden die een actieve rol spelen in het beheersen en terugdringen van noodsituaties. In de cursus worden alle vaardigheden aangeleerd die men nodig heeft om slachtoffers in levensbedreigende situaties te kunnen helpen. Enkele onderwerpen die aan de orde komen: handelen bij bewusteloosheid, reanimatie, vervoerstechnieken, shock, alarmeren van deskundige hulpdiensten en gebruik van de aan boord aanwezige veiligheidsmiddelen. Optioneel is het inzetten van een defibrillator. De geldigheid van het certificaat is 1 jaar.

Deskundige passagiersvaart

De basistraining deskundige passagiersvaart is bedoeld voor die bemanningsleden die met toezichthoudende taken met betrekking tot de veiligheid zijn belast en bestaat onder andere uit:
De opleiding verschaft bij succesvol verloop het certificaat "Deskundige passagiersvaart" met een geldigheidsduur van 5 jaren.

Ademluchtdrager

Deze training is bedoeld voor de bemanningsleden die een actieve deelname hebben in de reddings- en evacuatieprocedure van het schip waarbij inzet van ademlucht is vereist. Onderwerpen die tijdens deze trainingen op een praktische wijze aan bod komen zijn onder andere:
Het volgen van deze training geeft bij een goed gevolg een certificaat ademluchtdrager met een geldigheid van 1 jaar. Een medische verklaring van geschiktheid voor inzetbaarheid als ademluchtdrager is een vereiste om aan de training deel te mogen nemen.

Certificaten worden afgegeven in het veiligheidsboekje van het Reglement Scheepvaart Personeel (RSP) dat door OK Maritime wordt uitgegeven.

Download hier het inschrijfformulier terug

OK Maritime
Maalderij 14
NL-2913 LZ
Nieuwerkerk aan den IJssel
T +31(0)10 - 234 43 02
info@okmaritime.nl